Bijenhouden op de hei in het Moormuseum – Bijenpad

Bijenhouden op de hei in het Moormuseum – Bijenpad

Het Emsland Moormuseum biedt op het museumterrein allerhande informatie over de traditionele en moderne bijenhouderij in het Emsland. Sinds een paar jaar houdt het Moormuseum zelf ook bijen op het terrein. Het Bijenpad begint in de tentoonstellingshal, via de boerderij (insectenhotel) en de boomgaard (bijenkasten) naar het boekweitveld op het hoogveen (infoplatform). Daar is een kleine tentoonstelling ingericht met bijenvolk en kijkkasten over de bijenhouderij op de heide, vroeger en nu. Bij de museumkassa kunt u vragen om een flyertje met kaart en informatie over de Bijenroute.

Waar: Museumkassa
Wat: Flyer Honingbijen / heide-imkerij
Hoe: Gratis

Per smalspoor het museum verkennen

Per smalspoor het museum verkennen

Smalspoor of veldspoor werd door de turfindustrie gebruikt voor het transport van turf. Dit soort sporen is nog steeds in gebruik in de omliggende venen. Het Emsland Moormuseum gebruikt smalspoor voor het transport van personen en heeft wagons/lorries aangepast voor een ritje over het museumterrein. Het tracé is 2,5 km lang en het ritje duurt ca. 25 minuten (heette eerder 30 minuten).

buitenlocaties van het Emsland Moormuseum in Naturpark

buitenlocaties van het Emsland Moormuseum in Naturpark

De buitenlocaties van het Emsland Moormuseum in Naturpark Moor-Veenland laten zien hoe lastig het is om stukken oorspronkelijk veen of ontgonnen en hervernatte veengebieden als (veen)landschap te behouden. Vanaf een uitzichtsplatform in natuurgebied Geestmoor (NSG WE 269) kijkt u uit over een volledig bewaard gebleven hoogveengebied. Dit gebied werd in de jaren 1950 ontwaterd en op de turfwinning voorbereid, maar in de jaren 1980 is het op grond van nieuwe veenbeschermingswetgeving alsnog bestemd tot natuurgebied. De in het in totaal 260 ha grote hoogveenreservaat liggende, ca. 100 ha grote restanten levend veen werden in 2005 weer vernat. Tegenwoordig is het een wisselend vochtig hoogveen. Er zijn stukken met berken en populieren en grote delen met pijpenstrootje, natte stukken met veenmos en delen die matig nat zijn. De uitkijkheuvel van het Emsland

buitenterrein

buitenterrein

Het buitenterrein van het Emsland Moormuseum is een aantrekkelijk gebied van 30 ha. U vindt er akkerbouw en veeteelt, bosjes en hersteld hoogveen. Het gebied wordt ontsloten door gemaaide paden, vlonderpaden en het ca. 3 km lange Feldbahntracé. In het hoogveengebied komt u op meerdere informatiepunten meer te weten over flora en fauna van het veen, natuurherstel van de veengebieden en het belang van het veen voor het klimaat. Naast het entreegedeelte ligt de boerderij met stallen, een boerentuin en bedreigde huisdierrassen. De boerderij is door de “Gesellschaft bedrohter Haustierrassen” als Archehof erkend. Hier vindt u het Bentheimer landschaap, het Bonte Bentheimer varken, de Westfaalse doodlegger (een kippenras) en de Diepholzer gans. Op het westelijke buitenterrein van het Moormuseum bevindt zich een eenvoudig, dubbel vakwerkhuis uit begin negentiende eeuw; kenmerkend voor de tweede generatie veenbewoners. Uit oude vakwerkbalken van gesloopte boerderijen elders uit de regio werd een ‘nieuwe’, eenvoudige boerderij opgetrokken. Bij het gebouw horen een boekweitveld, turfkuil en bijenstal. Als het weer het toelaat, rijdt de Feldbahn in de periode begin mei tot eind oktober, dinsdag t/m zaterdag om 13:00, 14.30 en 16.00 uur, en op zon- en feestdagen om 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur.

tweede tentoonstellingshal

tweede tentoonstellingshal

In juni 2010 kon een tweede tentoonstellingshal op het terrein van het Emsland Moormuseum worden geopend. De hal is rolstoeltoegankelijk; alle niveaus kunnen met een lift worden bereikt. De hal heeft een tentoonstellingsoppervlak van 1600 m² en is voorzien van klimaatregeling. Centrale objecten in de hal zijn een aantal imposante machines van de Firma W. Ottomeyer: de stoomploeg “Mammut”, twee locomobielen en een bemanningswagen. De tentoonstelling, die meerdere verdiepingen beslaat, laat de bezoekers kennismaken met de geschiedenis van het zo genoemde “Emslandplan”, een programma voor ruimtelijke ordening uit de jaren 1950 en 1960 van ongekende omvang. Daarnaast kunt u op de bovenverdiepingen kennismaken met de geschiedenis van de turfindustrie sinds de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis van de veenbescherming en het veenonderzoek. De hal beschikt ook over een 400 m² grote ruimte voor wisselende tentoonstellingen.

GDPR cookieconsent met Real Cookie Banner