Emsland Moormuseum partner in BildungKlima-56 netwerk

De klimaatcrisis is een van de grootste uitdagingen van de mensheid. De gevolgen zijn nu al voelbaar en zichtbaar. We moeten er alles aan doen om de klimaatverandering te stoppen. Als museum hebben we daarom besloten mee te doen aan het project BildungKlima-plus-56.

Het project is opgestart in 2017 en omvat op dit moment 56 aangesloten partners, allemaal actief op het gebied van klimaateducatie. De partners zetten zich in voor een breder en diverser lesaanbod op het gebied van klimaat. Bedoeling is om het thema klimaat ook op meer locaties buiten de scholen zelf op een speelse en informatieve manier aan de orde te stellen en te laten zien hoe je zelf een positieve bijdrage kunt leveren aan het klimaat. Verder onderzoeken de partners zelf ook hoe ze hun panden klimaatneutraal kunnen maken en zo bij te dragen aan de klimaatdoelen. Het project ontvangt een financiële bijdrage van de Duitse regering.

We zijn trots op onze plek in het netwerk en hopen samen belangrijke stappen te kunnen zetten voor het klimaat.

Wilt u meer weten over het project „BildungKlima-plus” en het werk van de aangesloten instellingen? Neem dan een abonnement op de newsletter: https://16bildungszentrenklimaschutz.de/weitertragen/newsletter/

Vereniging van vrienden van het Emsland Moormuseum opgericht

Vereniging van vrienden van het Emsland Moormuseum opgericht

Geeste, 10-10-2022

Om ervoor te zorgen dat het werk van het Emsland Moormuseum, zoals het conserveren van de technische collectie, door kan gaan is een vereniging van vrienden van het museum opgericht (Förderverein). Met financiële steun van de vrienden kunnen bijvoorbeeld de grote stoomploegen in het museum in goede conditie worden gehouden. In 2003 werd het museum ingrijpend verbouwd. Er kwamen twee grote expohallen bij. De collecties rond de thema’s veenontginning, turfindustrie, regionale ontwikkeling en natuur zijn de afgelopen tien jaar fors gegroeid. Het museum heeft zich een vaste plek veroverd in het museumlandschap van Nedersaksen en geniet ook daarbuiten bekendheid als centrum voor onderzoek en educatie. De vriendenvereniging is opgericht om het museum te ondersteunen in zijn taken.

Founding fathers waren: Ulrich Boll (Spedition Boll), Moritz Böcking (Klasmann Deilmann GmbH), drs. A.H.P. van Berckel (Griendtsveen AG), dr. Gerhard Knoll (Knoll GmbH & Co. KG.), Gunnar Koch (Moorkultur Ramsloh GmbH & Co.KG.), Dorothee Renzelmann (LVD Bernhard Krone GmbH), Matthias David (David UK) en Josef Grave.

V.l.n.r.: Moritz Böcking (Klasmann-Deilmann GmbH) bestuur; dr. Michael Haverkamp (Emsland Moormuseum); Ulrich Boll (Spedition Boll) bestuur.

Ook vriend van het museum worden?
De contributie voor individuele leden bedraagt € 45 per jaar, voor (echt)paren € 75. Scholieren en studenten betalen op vertoon van hun scholieren- of studentenpas € 25. Voor bedrijven en instellingen is er een lidmaatschap vanaf minimaal € 200 per jaar. Uiteraard zijn giften en donaties altijd welkom! Belangstelling? We sturen u graag extra informatie. kontakt@moormuseum.de of +49 (0)5937 709990

Vrij entree voor vrienden
Leden van onze vriendenvereniging hebben gratis toegang tot het museum. Bovendien nodigen we de vrienden uit voor alle openingen, lezingen en speciale events. Ook is het gebruik van de veentrein gratis. Alle leden ontvangen onze newsletter.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?
We zijn altijd heel blij met vrijwilligers die willen meehelpen in het museum. Er zijn bijvoorbeeld mensen nodig bij activiteiten van de vriendenvereniging of het museum zelf. Maar misschien heeft u ook wel bijzondere expertise of vaardigheden waar u wat mee wilt doen. In de werkplaats, in de bibliotheek, bij het onderhoud van de collecties – we kunnen uw hulp goed gebruiken! Uw contactpersoon: dr. Michael Haverkamp, +49 (0)5937 709990, haverkamp@moormuseum.de.

Regionaal onderzoeksproject: in kaart brengen van flora en fauna

Regionaal onderzoeksproject: in kaart brengen van flora en fauna

Het project „Kartierung der Flora und Fauna“ is gestart door het Emsland Moormuseum in 2015. Het inventarisatieproject werd gefinancierd door LEADER en de Landkreis Emsland. Doel was en is het in kaart brengen welke soorten dieren en planten voorkomen in de beschermde delen van Naturpark Moor en het opzetten van een netwerk van karteerders. Een team van zo’n 40 onderzoekers en vrijwilligers participeerde in het onderzoek. In 2022 is de eerste inventarisatieronde afgerond. De verzamelde data dienen als basis voor de telrondes die nu plaatsvinden. Die zijn bedoeld om ontwikkelingen over een langere termijn in kaart te brengen. Het project is een mooi voorbeeld van citizen science waarbij vrijwilligers actief betrokken zijn.

De database van het onderzoek is hier te vinden: https://leaderdatenbank.moormuseum.de/

Op dit moment zijn er 1730 soorten dieren en 335 soorten planten uit het projectgebied in kaart gebracht . Sommige zijn specifiek voor dit veenlandschap, zoals Sphagnum pulchrum, Sphagnum medium, Vaccinium oxycoccus, Rhynchospora alba en Narthecium ossifragum Bij de dieren waren dat bijvoorbeeld de Acyloporus wagenschieberi, Heliotis maritima ssp. warnecki, Diarsia dahlii, Somatichlora arctica, Megachile analis, Formica picea, Pardosa sphagnicola, Gallinago gallinago, Vipera berus en Rana arvalis.

Zin om mee te helpen of gewoon meer weten? Neem gerust contact op.

Dr. Michael Haverkamp
Direktor
Emsland Moormuseum
Geestmoor 6
49744 Geeste
+49 (0)5937 7099913
haverkamp@moormuseum.de

Klaar met school – en wat nu? Word vrijwilliger bij het Emsland Moormuseum

Klaar met school – en wat nu? Word vrijwilliger bij het Emsland Moormuseum

(Let op: alleen voor Duitstalige dienstweigeraars en mensen die een vrijwillig ecologisch jaar doen. Zie de Duitse tekst).

Met zijn omvangrijke collecties is het Emsland Moormuseum een van de toonaangevende veenmusea in Europa. In twee moderne gebouwen met meer dan 2.500 vierkante meter aan tentoonstellingsruimte wordt het verhaal van het veen verteld: De exposities geven een goed beeld van hoe het veen zich ontwikkelde tot leef- en werkgebied. Indrukwekkend zijn de bewaard gebleven machines voor turfwinning en -verwerking. Ze laten iets zien van de zware werkomstandigheden, maar ook van de technische vooruitgang ten koste van natuur en milieu. In het museum wordt ruim aandacht besteed aan de flora en fauna van het veen en de ecologie. Er is een 30 hectare groot buitenterrein, waarvan 20 hectare hersteld hoogveen, met een veenboerderij met moestuin en een boomgaard. Met uitsterven bedreigde boerderijdierrassen, zoals het Bentheimer schaap en het Bunte Bentheimer varken hebben hier een veilige plek gevonden.

Duitse partners veeneducatie slaan de handen ineen

Duitse partners veeneducatie slaan de handen ineen

De Duitse vereniging voor veenwetenschap (DGMT e.V) en de veenbeschermers van de Michael Succow Stiftung hebben zich aangesloten bij het Greifswald Moor Centrum. De nieuwe samenwerking is een eerste stap in het opbouwen van een breed netwerk van experts die zich bezighouden met veeneducatie en voorlichting.

Veengebieden spelen een belangrijke rol in het ecosysteem en zijn een onmisbaar onderdeel van de natuureducatie. Er zijn meer mensen nodig die zich in het onderwerp verdiepen en die kennis kunnen uitdragen. Een actief netwerk van veeneducatoren kan daarin een belangrijke rol spelen. Het bouwen van zo’n netwerk is precies het doel dat Janna Gerkens (Emsland Moormuseum en DGMT) en Tabea Feldmann (Projekt MoKKa – Moorklimaschutz durch Kapazitätsaufbau der Michael Succow Stiftung Partner im Greifswald Moor Centrum) voor ogen staat.

Eerste stap was het organiseren van een digitale kick-off op 10 november 2022. Er namen zo’n 80 mensen aan deel, vrijwilligers en professionals, met veen & klimaat in hun takenpakket. Doel van de toekomstgerichte workshop was om de basis voor het netwerk te leggen en het vak veeneducatie voor te bereiden op de toekomst.

De resultaten van de bijeenkomst zijn gebundeld in deze brochure:

https://www.moorwissen.de/files/doc/Projekte%20und%20Praxis/Moorp%C3%A4dagogik/Ergebnisse_Zukunftswerkstatt%20Moor-Klimabildung%2010.11.2022_final.pdf

Daarnaast was de toekomstworkshop een goede voorbereiding op het gezamenlijke vaksymposium“Moorpädagogik JETZT!– Moor-Klimabildung ist Zukunftsbildung”, 24 t/m 26 maart 2023, in het Emsland Moormuseum. Het symposium trok 62 deelnemers uit heel Duitsland. De voorzitter van DGMT, prof. Jutta Zeitz heette de gasten welkom en Verena Kantrowitsch van Psychologists for Future hield een lezing over sociale psychologie in de klimaatcrisis. Daarnaast waren er diverse workshops en volop gelegenheid om te netwerken. Er komt nog een verslag beschikbaar waarin de resultaten van het symposium worden gebundeld. Die bundel zal via de websites van de samenwerkingspartners te downloaden zijn.

Meer weten over het netwerk? Neem dan contact op met Janna Gerkens, gerkens@moormuseum.de

Deutsche Gesellschaft für Moor- und Torfkunde e.V.

De DGMT is een wetenschappelijke instelling, opgericht ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek naar veen en turf. DGMT onderhoudt de contacten tussen onderzoekers, veenbeschermers, industrie (turfwinning en turfverwerking), overheden en andere stakeholders. DGMT kent zeven secties:

Startseite (dgmtev.de)

Sectie 7 – Milieu-educatie en streekgebonden onderzoek

Deze afdeling houdt zich bezig met de historische aspecten van veen- en turfgebieden en de wisselwerking tussen veen en klimaat in een streekgebonden context. Het onderzoek strekt zich uit over meerdere disciplines, waaronder archeologie, biologie maar ook sociale, technische en culturele wetenschappen en economie. Verder wordt onderzocht hoe methoden van milieu-educatie en voorlichting kunnen worden toegepast op het gebied van veen en turf. Daarbij wordt veeneducatie gedefinieerd als het geheel van voorlichting en educatie in en over het veengebied. Juist bij een onderwerp als veen(gebieden) kunnen natuurwetenschappelijke onderwerpen worden gekoppeld aan culturele en maatschappelijke vraagstukken. Voorzitters van deze sectie zijn dr. Michael Haverkamp en Janna Gerkens van het Emsland Moormuseum.

 

GDPR cookieconsent met Real Cookie Banner